Grekisk historiaDen grekiska historien är otroligt lång eftersom den har haft en enorm påverkan på det liv som vi lever runt om i Europa idag. Till och börja med har många delar av vårt språk, alfabet och våra uttryck kommit ursprungligen från grekiskan. Redan 800 år före Kristus utvecklades det grekiska alfabetet för att man skulle kunna uttrycka sig i skrift. Mycket av vårt kulturarv som till exempel konst, politik och litteratur har också spår härifrån.

På de grekiska öarna började det komma folk norrifrån för att bosätta sig redan på 3000-taltet före Kristus. Först var folkslagen: akajerna, jonerna och dorer. Dessa folkslag kom genom kulturen och det språkliga sättet varandra väldigt nära. När befolkningen spridits sig över det grekiska området hade de mycket stort inflytande och hade då stor makt över i princip allt område mellan Indusdalen och Egypten. Länder som Turkiet hade också då stor spridning på greker.

Den grekiska historien innehåller många olika arkeologiska fynd, mytologier, strider och erövringar av riken. Det är många tidsepoker som har styrt hur landets historia utvecklats. De största och mest betydelsefulla årtalen är bland annat:

Bronsåldern år 3600 till 1050 f.Kr– delades in i tre tidsperioder: den gamla, den mellersta och den sena. Under denna mellersta tid byggdes Knossos. En annan stor händelse var när Troja förstördes av greker i mitten på 1200-talet. Denna period brukar också kallas antiken.

Medeltiden år 1050 till 700 f. Kr – under denna tid var adelsväldet stort och Iliaden och Odysséens skrevs.

Arkaiska tiden år 700 till 480 f. Kr – Städer grundas runt om i Medelhavet och de olympiska spelen börjar i Grekland. Aten tar ledningen som handelsstad.

Klassiska tiden år 480 till 330 f. Kr - Athen har ledningen som politiskt och kulturellt centrum men stoppas år 404 av Peloponnesiska kriget.

Hellenistiska tiden år 330 f. Kr till 30 e. Kr – Rikena delas upp i olika stater av bland annat Alexander den Store.

Kejsartiden år 30 till 395 e. Kr – Vetenskapsmän, filosofer och konstnärer blev under denna tid väl ansedda personligheter för riket.

Bysantinska tiden år 395 till 1450 e. Kr – Det östromerska riket blir en del av Grekland. Grekiskan blir ett officiellt språk för landet.

År1450 till 1830 e. Kr – Grekland blir en självständig stat i kriget mot Turkiet och landet får monarki. Den moderna tiden inleds.